Hlavní obsah

beantragen

Vyskytuje se v

Urlaub: žádat o dovolenouUrlaub beantragen

koncese: požádat o koncesieine Konzession beantragen

povolení: žádat o povolení k čemudie Genehmigung zu etw. beantragen

přídavek: požadovat přídavekeinen Zuschuss beantragen

zažádat: zažádat o vízum písemnědas Visum schriftlich beantragen

beantragen: žádat o povolení k pobytueine Aufenthaltsgenehmigung beantragen