Hlavní obsah

podpora

Vyskytuje se v

hardwarový: hardwarová podporader Hardware-Support

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostidas Arbeitslosengeld

pobírat: pobírat podporu v nezaměstnanostiArbeitslosengeld beziehen

Support: technická podporatechnischer Support

Antrag: vznést žádost o podporueinen Antrag auf Unterstützung einreichen

versagen: odmítnout komu pomoc/podporuj-m seine Hilfe/Unterstützung versagen

podpora: na podporu čehozur Unterstützung etw. Gen