Hlavní obsah

pomoc

Vyskytuje se v

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

první: med. první pomocErste Hilfe

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

kolegiální: kolegiální pomockollegiale Hilfe

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

odměnit se: odměnit se komu za pomocj-n für seine Hilfe belohnen

odmítnout: odmítnout pomocdie Hilfe ablehnen

odvděčit se: odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen

pomocí: vypnout televizi pomocí dálkového ovladačeden Fernseher mithilfe der Fernbedienung ausschalten

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

přiskočit: přiskočit komu na pomocj-m zu Hilfe springen

přispěchat: přispěchat komu na pomocj-m zu Hilfe herbeieilen

přivolat: přivolat pomocHilfe herbeirufen

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

tvůj, tvá, tvé, tvoje: s tvou pomocímit deiner Hilfe

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

vozíčkář: pomoc vozíčkářůmdie Hilfe für die Rollstuhlfahrer

zakřičet: zakřičet o pomocum Hilfe rufen

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

anbieten: nabídnout komu pomocj-m seine Hilfe anbieten

herbeirufen: přivolat pomocHilfe herbeirufen

Hilfe: volat koho na pomocj-n zu Hilfe rufen

kommen: komu přijít na pomoc, pomocij-m zu Hilfe kommen

leisten: pomoci komuj-m Hilfe leisten

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

behilflich: Mohu Vám pomoci/být nápomocný?Darf ich Ihnen behilflich sein?

belohnen: Za pomoc ho odměnila 100 eury.Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.

handeln: Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?

hoch: Vysoce si cením jeho pomoci.Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.

rufen: volat o pomocum/nach Hilfe rufen

schreien: křičet o pomocum Hilfe schreien

sollen: Měl ti pomoci.Er sollte dir helfen.

tätig: poskytnout účinnou pomoceine tätige Hilfe leisten

versagen: odmítnout komu pomoc/podporuj-m seine Hilfe/Unterstützung versagen

versprechen: (při)slíbit pomoc komuj-m Hilfe versprechen

Zutun: bez přičinění/pomoci kohoohne j-s Zutun

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe