Hlavní obsah

dovést

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

dovést: Er weiß sich zu helfen.Dovede si pomoci.

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

was: Zeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!