Hlavní obsah

rozvést

Dokonavé sloveso

  1. (manželství ap.) scheidenrozvést čí manželstvíj-s Ehe scheiden
  2. (plyn, vodu) bringen, leiten(kabely ap.) (ver)legenrozvést vodu po domědie Wasserleitung im Haus verlegenrozvést žáky po třídáchdie Schüler in die Klassen bringen
  3. (podrobněji vyložit) ausführen, erläuternrozvést myšlenkueinen Gedanken ausführen

Vyskytuje se v

rozvést se: rozvést se brzo po svatběsich bald nach der Hochzeit scheiden lassen