Hlavní obsah

převést

Vyskytuje se v

nevidomý: převést nevidomého přes uliciden Blinden über die Straße führen

obec: co převést do vlastnictví obceetw. in Gemeindeeigentum überführen

účet: převést/vložit peníze na účetGeld auf ein Konto überweisen/einzahlen

Nenner: Brüche auf einen Nenner bringenpřevést zlomky na společného jmenovatele

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto