Hlavní obsah

převést

Vyskytuje se v

nevidomý: den Blinden über die Straße führenpřevést nevidomého přes ulici

obec: etw. in Gemeindeeigentum überführenco převést do vlastnictví obce

účet: Geld auf ein Konto überweisen/einzahlenpřevést/vložit peníze na účet

Nenner: Brüche auf einen Nenner bringenpřevést zlomky na společného jmenovatele

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

převést: einen Blinden über die Straße führenpřevést slepce přes silnici