Hlavní obsah

pomoct, pomoci

Dokonavé sloveso

  1. (poskytnout pomoc) helfen, mithelfen, nachhelfenpomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfenMohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
  2. (někomu do schodů ap.) helfen
  3. (přinést úlevu) helfen, nützen, guttunTo pomůže málo.Das nützt wenig.

Vyskytuje se v

pomoct si: Ich kann mir nicht helfen.Nemohu si pomoci.

dovést: Er weiß sich zu helfen.Dovede si pomoci.

hodněkrát: Sie hat mir mehrmals geholfen.Hodněkrát mi pomohla.

moct: Du könntest auch helfen.Mohl bys také pomoci.

nadít se, nadát se: Bald erwarten wir eine Hilfe.Brzy se nadějeme pomoci.

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

stejně: Das hilft dir sowieso nicht.To ti stejně nepomůže.

ubýt: Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!

velmi: Es hat sehr geholfen.Velmi to pomohlo.

chtít: Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.přísl. Kdo chce kam, pomozme mu tam.

pomoc: Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

rada: Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

kommen: j-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomoci

leisten: j-m Hilfe leistenpomoci komu

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

ersuchen: Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.Požádala mě, abych jí pomohl.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

so: Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

werden: Es wird dir helfen.To ti pomůže.

Zutun: ohne j-s Zutunbez přičinění/pomoci koho

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

pomoct: dem Freund in der Not helfenpomoci příteli v nouzi