Hlavní obsah

Hilfe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. pomoc lékařská, finanční ap.j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomocj-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomocdie Hilfe anbietennabízet pomoc
  2. podpora, pomoc peněžitá
  3. pomocný prostředek, pomocník mechanický ap.
  4. (vý)pomoc, pomocná sílaeine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. Erste Hilfe první pomoc ošetření zraněnéhoErste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

Vyskytuje se v

Hilfe: první pomoc ošetření zraněnéhoErste Hilfe

anbieten: nabídnout komu pomocj-m seine Hilfe anbieten

herbeirufen: přivolat pomocHilfe herbeirufen

kommen: komu přijít na pomoc, pomocij-m zu Hilfe kommen

leisten: pomoci komuj-m Hilfe leisten

belohnen: Za pomoc ho odměnila 100 eury.Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.

hoch: Vysoce si cením jeho pomoci.Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.

rufen: volat o pomocum/nach Hilfe rufen

schreien: křičet o pomocum Hilfe schreien

tätig: poskytnout účinnou pomoceine tätige Hilfe leisten

versagen: odmítnout komu pomoc/podporuj-m seine Hilfe/Unterstützung versagen

versprechen: (při)slíbit pomoc komuj-m Hilfe versprechen

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

první: med. první pomocErste Hilfe

záchrana: dávat komu záchranu při cvičeníj-m Hilfe geben

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

kolegiální: kolegiální pomockollegiale Hilfe

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

odměnit se: odměnit se komu za pomocj-n für seine Hilfe belohnen

odmítnout: odmítnout pomocdie Hilfe ablehnen

odvděčit se: odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

přiskočit: přiskočit komu na pomocj-m zu Hilfe springen

přispěchat: přispěchat komu na pomocj-m zu Hilfe herbeieilen

přivolat: přivolat pomocHilfe herbeirufen

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

tvůj, tvá, tvé, tvoje: s tvou pomocímit deiner Hilfe

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

vozíčkář: pomoc vozíčkářůmdie Hilfe für die Rollstuhlfahrer

zakřičet: zakřičet o pomocum Hilfe rufen

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten