Hlavní obsah

odvděčit se

Dokonavé sloveso

  • lohnen j-m etw. Akk, belohnen j-n für etw.odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen

Vyskytuje se v

entgelten: Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.

odvděčit se: odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen