Hlavní obsah

Mitarbeiter

Vyskytuje se v

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Argwohn: gegen den Mitarbeiter Argwohn habenmít podezření na spolupracovníka

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

vergrößern: die Zahl der Mitarbeiter vergrößernzvýšit počet spolupracovníků

někdejší: ehemaliger Mitarbeiterněkdejší spolupracovník

přezírat: Er übersah seine Mitarbeiter.Přezíral své spolupracovníky.

školit: Mitarbeiter schulenškolit pracovníky