Hlavní obsah

Argwohn

Der, podstatné jméno~(e)s

  • podezření, nedůvěragegen den Mitarbeiter Argwohn habenmít podezření na spolupracovníkaj-s Argwohn erregenvzbudit čí podezřeníj-n mit Argwohn betrachtenpozorovat koho s nedůvěrou

Vyskytuje se v

podezíravost: neodůvodněná podezíravostunbegründeter Argwohn