Hlavní obsah

bedenken

Slovesobedachte, h. bedacht

  1. uvážit, zvážit, rozvážit rozhodnutí ap.Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.
  2. kniž.j-n mit etw. odměnit, obdařit, obdarovat koho čímj-n großzügig mit Lob bedenkenkoho velkoryse pochválit

Vyskytuje se v

bedacht: auf etw. Akk bedacht seindbát na co, o co, být pečlivý na co, v čem, lpět na čem