Hlavní obsah

Anspruch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. an j-n/etw. požadavek na koho/coEr stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.
  2. auf j-n/etw. nárok, právo na koho/coAnspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. j-n/etw. in Anspruch nehmen použít, využít koho/co
  2. zaměstnávat, zaneprazdňovat koho/co

Vyskytuje se v

haltlos: j-m einen haltlosen Anspruch vorlegenpředložit komu neopodstatněný požadavek

bescheiden: bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

nehmen: etw. in Anspruch nehmennárokovat, požadovat co

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

nárok: práv. nárok ze zákonaein gesetzmäßiger Anspruch

nárok: práv. oprávněný nárokberechtigter Anspruch

nárok: uplatnit své nárokyseine Ansprüche geltend machen

odstupné: nárok na odstupnéAnspruch auf Abfindung

oprávněný: oprávněný požadavek/nárokeine berechtigte Forderung/ein berechtigter Anspruch

samotest: Má osoba s pozitivním samotestem nárok na PCR test?Gibt es Anspruch auf einen PCR-Test bei einem positiven Selbsttest?

slevit: slevit z požadavkůseine Ansprüche zurückschrauben