Hlavní obsah

školit

Vyskytuje se v

škola: být po školenachsitzen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen

ausbilden: (vy)školit koho na odborného pracovníkaj-n zum Facharbeiter ausbilden

in: mít úspěch ve školein der Schule Erfolg haben

Hochschule: Studuje na vysoké škole.Sie studiert an einer Hochschule.

Lehrer: být učitelem přírodovědy na základní školeLehrer für Naturkunde an einer Grundschule sein

nachsitzen: nechat žáky po školedie Schüler nachsitzen lassen

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

schulen: školit koho politickyj-n politisch schulen

školit: školit pracovníkyMitarbeiter schulen