Hlavní obsah

schulen

Sloveso

  1. školit, cvičit, vzdělávatj-n politisch schulenškolit koho politickydurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním
  2. cvičit, drezírovat zvíře

Vyskytuje se v

anmelden: přihlásit se do školysich bei einer Schule anmelden

aus: ze školyaus der Schule

in: mít úspěch ve školein der Schule Erfolg haben

zu: jít do školyzur Schule gehen

abgehen: odejít ze školyvon der Schule abgehen

abholen: vyzvednout dceru ze školydie Tochter von der Schule abholen

abmelden: odhlásit syna ze školyseinen Sohn von der Schule abmelden

bei: potkat se u školysich bei der Schule treffen

besuchen: chodit do školy/na univerzitudie Schule/Universität besuchen

durchmachen: vychodit školueine Schule durchmachen

fahren: jet do práce/školyzur Arbeit/Schule fahren

kommen: přijít ze školyaus der Schule kommen

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

schulen: školit koho politickyj-n politisch schulen

versagen: Škola totálně selhala.Die Schule hat total versagt.

verschlafen: Přišel pozdě do školy, protože zaspal.Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.

verweisen: vyloučit ze školy kohoj-n von der Schule verweisen

škola: střední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule

flákat: flákat školudie Schule schwänzen

chodit: chodit do školyin die Schule gehen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

jít: jít do školyin die Schule gehen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

odchod: Zvažuje odchod ze školy.Er erwägt den Abgang von der Schule.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

pádit: pádit do školyin die Schule stürmen

patron: patron školyder Schirmherr der Schule

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

slézt se: slézt se před školou s kýmsich mit j-m vor der Schule treffen

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

školit: školit pracovníkyMitarbeiter schulen

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.

ulévat se: Už týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

vycvičit: vycvičit (si) paměťdas Gedächtnis schulen

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vylít: Vylili ho ze školy.Er wurde von der Schule geschmissen.

vyloučit: být vyloučen ze školyvon der Schule verwiesen werden

vyškolit: vyškolit personálPersonal schulen

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

zavést: zavést dítě do školydas Kind in die Schule bringen

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen

Schule: jít do učení ke komubei j-m in die Schule gehen