Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) wenn, falls, sofern
  2. (co se týče)Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.
  3. (co) soweit, soviel, solangePokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho so lange

vědět: pokud vímsoviel ich weiß

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

Wissen: meines Wissenspokud je mi známo

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

denken: Solange ich denken kann ...Pokud mi paměť sahá ...

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

soviel: Soviel ich weiß...Pokud vím...

soweit: Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

täuschen: Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...

wissen: Soviel ich weiß...Pokud (já) vím,...

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.