Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) wenn, falls, sofern
  2. (co se týče)Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.
  3. (co) soweit, soviel, solangePokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho so lange

pokud: Pokud by mělo pršet,...Falls es regnen sollte,...

vědět: pokud vímsoviel ich weiß

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

Wissen: pokud je mi známomeines Wissens

besinnen: Pokud si dobře vzpomínám...Wenn ich mich recht besinne...

denken: Pokud mi paměť sahá ...Solange ich denken kann ...

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

insofern: Přijde, pokud mu to čas dovolí.Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.

soviel: Pokud vím...Soviel ich weiß...

soweit: Pokud vím, tak odjel.Soweit ich weiß, ist er verreist.

täuschen: Pokud mě oči (ne)klamou, ...Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...

wissen: Pokud (já) vím,...Soviel ich weiß...

womöglich: Přijď pokud možno dřív.Komm womöglich früher.