Hlavní obsah

wenn

Spojka

  1. když časověWenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.
  2. když, časověWenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.
  3. když, kdyby, jestliže
  4. wenn ... auch přestože, třebaže, i když
  5. wenn ... bloß/doch/nur kéž by, kdyby (tak)

Vyskytuje se v

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!

immer: immer wenn...vždy když..., pokaždé když...

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

schon: na, wenn schonno a i kdyby (tak co)!

und: und wenni když, i kdyby

Wunder: Was Wunder, wenn...?Kdo by se divil, že...?

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

täuschen: Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.