Hlavní obsah

Zweck

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. účel, cílhovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!zum Zweck ...za účelem ...ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely
  2. smysl, významEs hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

Vyskytuje se v

Mittel: Der Zweck heiligt die Mittel.Účel světí prostředky.

Zweck: zum Zweck ...za účelem ...

sbírka: Sammlung für wohltätige Zweckedobročinná sbírka

účel: zum Zwecke, zwecks etw. Genza účelem čeho

cvok: eine Lederjacke mit Zwecken tragennosit koženou bundu se cvoky

entfremden: etw. Akk seinem Zweck entfremdenpoužít co k jinému účelu