Hlavní obsah

Zweck

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. účel, cílhovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!zum Zweck ...za účelem ...ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely
  2. smysl, významEs hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

Vyskytuje se v

entfremden: etw. Akk seinem Zweck entfremdenpoužít co k jinému účelu

Mittel: Der Zweck heiligt die Mittel.Účel světí prostředky.

sbírka: dobročinná sbírkaSammlung für wohltätige Zwecke

účel: za účelem čehozum Zwecke, zwecks etw. Gen

cvok: nosit koženou bundu se cvokyeine Lederjacke mit Zwecken tragen

účel: Účel světí prostředky.Der Zweck heiligt die Mittel.