Hlavní obsah

Ziel

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. konec, cíl cesty ap.mit unbekanntem Ziel abreisenodjet s neznámým cílemam Ziel ankommendorazit do cíle
  2. sport.cíl závodu ap.ins Ziel kommendoběhnout/dojet do cíle
  3. terč, cíl střelby ap.am Ziel vorbeischießenpřestřelit cíl
  4. záměr, cíl, účel snažení ap.etw. zum Ziel habenmít co za cílsich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (weit) über das Ziel (hinaus)schießen hovor.přestřelit, přepísknout co přehnat
  2. mit Maß und Ziel s mírou přiměřeně

Vyskytuje se v

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

kommen: ans Ziel kommendorazit do cíle

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

míra: všeho s míroualles mit Maß (und Ziel)

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

cíl: vytknout si co za cílsich etw. zum Ziel setzen

doběhnout: doběhnout do cíleans Ziel gelangen, am Ziel ankommen

dojít: dojít k cílians Ziel gelangen

dosažitelný: dosažitelný cílein erreichbares Ziel

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

minout: minout cíldas Ziel verfehlen

pohyblivý: střelba na pohyblivý cíldas Schießen auf ein bewegliches Ziel

přiběhnout: přiběhnout do cíleaufs Ziel zulaufen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

spět: spět k cílidem Ziel zustreben

spurtovat: spurtovat do cíleins Ziel spurten

ujasnit si: ujasnit si své cílesich über seine Ziele klar werden

vytknout: vytknout si cílsich ein Ziel setzen

vytoužený: vytoužený cílein ersehntes Ziel

vytyčit: vytyčit si cílsich ein Ziel setzen

závada: Dorazil do cíle bez závad.Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.

závodník: Do cíle dojeli všichni závodníci.Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.

nahoru: mířit nahorunach oben/aufwärts zielen

vést: Nevede to k žádnému cíli.Es führt zu keinem Ziel.