Hlavní obsah

Ziel

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. konec, cíl cesty ap.mit unbekanntem Ziel abreisenodjet s neznámým cílemam Ziel ankommendorazit do cíle
  2. sport.cíl závodu ap.ins Ziel kommendojít do cíle
  3. terč, cíl střelby ap.am Ziel vorbeischießenpřestřelit cíl
  4. záměr, cíl, účel snažení ap.etw. zum Ziel habenmít co za cílsich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (weit) über das Ziel (hinaus)schießen hovor.přestřelit, přepísknout co přehnat
  2. mit Maß und Ziel s mírou přiměřeně

Vyskytuje se v

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

kommen: ans Ziel kommendorazit do cíle

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

míra: alles mit Maß (und Ziel)všeho s mírou

cíl: ans Ziel kommendoběhnout do cíle

doběhnout: ans Ziel gelangen, am Ziel ankommendoběhnout do cíle

dojít: ans Ziel gelangendojít k cíli

dosažitelný: ein erreichbares Zieldosažitelný cíl

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

minout: das Ziel verfehlenminout cíl

pohyblivý: das Schießen auf ein bewegliches Zielstřelba na pohyblivý cíl

přiběhnout: aufs Ziel zulaufenpřiběhnout do cíle

směrovat: Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.

spět: dem Ziel zustrebenspět k cíli

spurtovat: ins Ziel spurtenspurtovat do cíle

ujasnit si: sich über seine Ziele klar werdenujasnit si své cíle

vytknout: sich ein Ziel setzenvytknout si cíl

vytoužený: ein ersehntes Zielvytoužený cíl

vytyčit: sich ein Ziel setzenvytyčit si cíl

závada: Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.Dorazil do cíle bez závad.

závodník: Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.Do cíle dojeli všichni závodníci.

nahoru: nach oben/aufwärts zielenmířit nahoru

vést: Es führt zu keinem Ziel.Nevede to k žádnému cíli.

Ziel: (weit) über das Ziel (hinaus)schießenpřestřelit, přepísknout co přehnat