Hlavní obsah

zielen

Vyskytuje se v

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

kommen: ans Ziel kommendorazit do cíle

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

míra: alles mit Maß (und Ziel)všeho s mírou

cíl: ans Ziel kommendoběhnout do cíle

doběhnout: ans Ziel gelangen, am Ziel ankommendoběhnout do cíle

dojít: ans Ziel gelangendojít k cíli

dosažitelný: ein erreichbares Zieldosažitelný cíl

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

minout: das Ziel verfehlenminout cíl

pohyblivý: das Schießen auf ein bewegliches Zielstřelba na pohyblivý cíl

přiběhnout: aufs Ziel zulaufenpřiběhnout do cíle

směrovat: Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.

spět: dem Ziel zustrebenspět k cíli

spurtovat: ins Ziel spurtenspurtovat do cíle

ujasnit si: sich über seine Ziele klar werdenujasnit si své cíle

vytknout: sich ein Ziel setzenvytknout si cíl

vytoužený: ein ersehntes Zielvytoužený cíl

vytyčit: sich ein Ziel setzenvytyčit si cíl

závada: Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.Dorazil do cíle bez závad.

závodník: Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.Do cíle dojeli všichni závodníci.

nahoru: nach oben/aufwärts zielenmířit nahoru

vést: Es führt zu keinem Ziel.Nevede to k žádnému cíli.

Ziel: (weit) über das Ziel (hinaus)schießenpřestřelit, přepísknout co přehnat