Hlavní obsah

minout

Dokonavé sloveso

  1. (nenajít) verfehlen j-n/etw.(projít kolem) vorbeigehen an j-m/etw.(projet kolem) vorbeifahren an j-m/etw.Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.
  2. (netrefit) verfehlen, nicht treffenminout cíldas Ziel verfehlen
  3. (uplynout) vergehen, verlaufenLéto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

Vyskytuje se v

mina: nášlapná minadie Tretmine

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

minuta: minuta tichadie Schweigeminute

ticho: minuta tichadie Schweigeminute, die Gedenkminute

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

pár: za pár minutin ein paar Minuten

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

účinek: minout se účinkemseine Wirkung verfehlen

vyprchat: Za pár minut z něj vztek vyprchal.Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

Abstand: mít náskok pět minuteinen Abstand von fünf Minuten haben

Beruf: Ty ses minul povoláním.hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.

Bestimmung: minout se účinkem, nesplnit svůj účelseine Bestimmung verfehlen

davor: Pět minut předtím jsem zjistila...Fünf Minuten davor musste ich feststellen...

Frage: Je to jen otázka vteřin/minut.Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.

kochen: nechat polévku pět minut vřítdie Suppe fünf Minuten kochen lassen

laufen: Je to asi 10 minut chůze.Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.

Minute: přijít o pět minut pozdějifünf Minuten zu spät kommen

noch: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

verzögern: Příjezd bude o 15 minut opožděn.Die Ankunft wird sich um 15 Minuten verzögern.

vor: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

wenn: Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.

zeigen: Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.Die Uhr zeigt zehn vor elf.

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.