Hlavní obsah

během

Předložka

  • während, innerhalb, binnenběhem prázdninwährend der Ferienběhem tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahrenběhem pěti minutbinnen fünf Minuten

Vyskytuje se v

kondiční: der Konditionslauf/Fitnesslaufkondiční běh

maratonský: der Marathonlaufmaratonský běh

metr: der Hundertmeterlaufsport. běh na 100 metrů

orientační: der Orientierungslauforientační běh

překážkový: der Hürdenlaufpřekážkový běh

přespolní: der Geländelauf, der Querfeldeinlaufsport. přespolní běh

štafetový: der Staffellaufštafetový běh

během: während der Ferienběhem prázdnin

dopoledne: während des Vormittagsběhem dopoledne

dvoukolový: 2-Runden-Laufdvoukolový běh

naskočit: Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.Úroky během několika let naskočily.

překážet: Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.Dlouhý plášť mu překážel v běhu.

překážka: das Hürdenrennen, der Hindernislaufběh přes překážky

rekonvalescence: sich in der Rekonvaleszenzzeit schonenšetřit se během rekonvalescence

rozehřát se: Während des Trainings haben sich die Eishockeyspieler aufgewärmt.Během tréninku se hokejisté rozehřáli.

rozrazit: die Tür im Laufen aufstoßenrozrazit v běhu dveře

závod: der Wettlauf/das Wettschwimmenzávod v běhu/plavání

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

Lauf: ein Lauf um die Wettezávod v běhu

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

laufen: sich müde laufenunavit se během/chůzí

Reise: auf der Reisena cestě, během cesty, cestou

während: während des Sommersběhem léta

běh: der Hürdenlaufpřekážkový běh