Hlavní obsah

Lauf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. běh(ání) pohybein Lauf um die Wettezávod v běhu
  2. chod činnost stroje ap.den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje
  3. tok řeky ap., průběh trati ap.
  4. (prů)běh, chod jednání ap.Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

Vyskytuje se v

Gefahr: podstoupit rizikoGefahr laufen

Laden: Obchody jdou., Kšefty se hýbou.Der Laden läuft.

Lauf: v průběhu, během určité dobyim Lauf(e)

laufen: dlouho běžet nebo chodit a dostat se tím do určitého stavusich laufen

Laus: komu něco přeletělo přes nosj-m ist eine Laus über die Leber gelaufen

Rock: Běhá za každou sukní.Er ist/läuft hinter jedem Rock her.

Schnürchen: jít jako na drátkách/po máslewie am Schnürchen laufen/klappen

Wasser: komu se sbíhají slinyj-m läuft das Wasser im Mund zusammen

Weg: připlést se komu do cestyj-m über den Weg laufen

Eis: bruslit na leděauf dem Eis Schlittschuh laufen

schnell: běhat rychleschnell laufen

um: oběhnout dům (kolem) dokolaum das Haus (herum) laufen

ablaufen: Kdy vyprší smlouva?Wann läuft der Vertrag ab?

einlaufen: Voda teče do vany.Das Wasser läuft in die Wanne ein.

Film: Ten film dávají právě v kině.Der Film läuft gerade im Kino.

Gleis: Vlak přijede na druhou kolej.Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.

Nase: Dítěti krvácí z nosu.Dem Kind läuft die Nase.

Regen: utíkat deštěmdurch den Regen laufen

Saison: Sezona se chýlí ke konci.Die Saison läuft aus.

selbst: Dítě už umí samo chodit.Das Kind kann schon selbst laufen.

Speichel: Sliny se mu sbíhají na jazyku.Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.

Stelze: chodit na chůdáchauf Stelzen gehen/Stelzen laufen

Vormittag: v průběhu dopoledneim Laufe des Vormittags

wund: uběhat si nohy, uběhat se za čímhovor. sich die Füße nach etw. wund laufen

zulaufen: Děti přiběhly k otci.Die Kinder liefen auf den Vater zu.

běh: běh dějinder Lauf der Geschichte

naplno: jít naplnovoll laufen

průběh: v průběhu rokuim Laufe des Jahres

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

co: Utíkal, co mu nohy stačily.Er lief, was seine Beine hergaben.

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dovrchu: běžet dovrchuhinauf laufen

dvoukolový: dvoukolový běh2-Runden-Lauf

hrnout se: Zákazníci se mu jen hrnou.Die Kunden laufen ihm nur so zu.

jak: Jak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.

jít: Jak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?

led: bruslit na leděauf dem Eis Schlittschuh laufen

nabrat: Nabral si do bot.Ihm ist Wasser in die Schuhe gelaufen.

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obíhat: Peníze obíhají.Das Geld läuft um.

odběhnout: Pes nepozorovaně odběhl do parku.Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.

pobíhat: pobíhat sem a tamhin und her laufen

popocházet: nervózně popocházet po pokojinervös hin und her im Zimmer laufen

protékat: Protéká nám záchod.Unsere Klospülung läuft nach.

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

přerazit se: Běží, div se nepřerazí.Er läuft über Hals und Kopf davon.

rozrazit: rozrazit v běhu dveředie Tür im Laufen aufstoßen

roztrhnout se: Hlaveň se roztrhla.Der Lauf ist zersprungen.

sem: Až sem doběhl.Bis hierher ist er gelaufen.

spolehlivě: Stroj funguje spolehlivě.Die Maschine läuft zuverlässig.

téct: Teče mu z nosu.Ihm läuft die Nase., Seine Nase läuft.

uběhnout: uběhnout trať v rekordním časein der Rekordzeit die Strecke laufen

úřad: hovor. běhat po úřadechvon Behörde zu Behörde laufen

utíkat: Mléko utíká.Die Milch läuft über.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vzrušeně: vzrušeně pobíhat sem a tamerregt hin und her laufen

zaběhnout: zaběhnout za rohum die Ecke laufen

znění: Německý film je uváděn v českém znění.Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.

drátek: přen. Jde to jako na drátkách.Es läuft wie am Schnürchen.

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.

nechat: nechat co plavatetw. laufen lassen

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

prázdno: Stroj běží na prázdno.Die Maschine läuft leer.

Gänsehaut: komu běhá mráz po zádechj-m läuft eine Gänsehaut über den Rücken

přeletět: přen. Něco mu přelítlo přes nos.Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.

sežrat: sežrat komu co i s chlupamaj-m ins offene Messer laufen

volný: dát čemu volný průchodetw. Dat freien Lauf lassen

záda: přen. Běhá mu mráz po zádech.Es läuft ihm eine Gänsehaut über den Rücken.