Hlavní obsah

Durchlauf

Vyskytuje se v

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.