Hlavní obsah

durchlaufen

Slovesodurchläuft, ie, au

  1. etw. Akk proběhnout co les ap.Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.
  2. kniž.j-n proběhnout kým mrazení ap.
  3. etw. Akk projít čím, absolvovat coDas Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.