Hlavní obsah

einlaufen

Slovesoläuft ein, ie, i./h. au

  1. sport.in etw. Akk vběhnout do cíle ap., přiběhnout, nastoupit na co, do čeho na hřiště ap.
  2. sich einlaufen sport.rozběh(áv)at se, rozcvičit se, rozjezdit se před závodem
  3. vjet, přijet na zastávku ap., vplout loď do přístavu ap.
  4. (v)téci do nádoby ap.Das Wasser läuft in die Wanne ein.Voda teče do vany.
  5. bei j-m/etw. přijít, dojít komu, kam zásilka na úřad ap.Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.
  6. srazit se při praní
  7. rozchodit nové boty

Vyskytuje se v

Hafen: in den Hafen der Ehe einlaufen, im Hafen der Ehe landenzakotvit v manželském přístavu

dobíhat: ins Stadion einlaufendobíhat na stadion

vplout: Das Schiff ist in den Hafen eingelaufen.Loď vplula do přístavu.

zaběhnout se: Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.Nová pila se už zaběhla.

einlaufen: sich einlaufenrozběh(áv)at se, rozcvičit se, rozjezdit se před závodem