Hlavní obsah

verlaufen

Vyskytuje se v

eintönig: eintönig verlaufenprobíhat jednotvárně

reibungslos: reibungslos verlaufenprobíhat hladce

Verlauf: den Verlauf einer Grenze festlegenstanovit průběh hranice

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ

bludiště: sich im Irrgarten verlaufenzabloudit v bludišti

hladký: ein glatter Verlaufhladký průběh

klidně: etw. verläuft ruhigco probíhá klidně

obvyklý: ein gewöhnlicher Fall/Verlaufobvyklý případ/průběh

probíhat: Wie verläuft es?Jak to probíhá?

průběh: ein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfesdramatický průběh závodu/boje

relativně: Die Demonstration verläuft relativ ruhig.Demonstrace probíhá relativně klidně.

vývoj: der Verlauf der Ereignissevývoj událostí

zaběhnout se: Der Hund hat sich verlaufen.Pes se zaběhl.

zabloudit: sich in der Stadt verlaufenzabloudit ve městě

verlaufen: sich verlaufenzabloudit, ztratit se