Hlavní obsah

vývoj

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Entwicklungvývoj člověkadie Entwicklung des Menschenopožďovat se ve vývojiin der Entwicklung zurückbleibenvývoj událostíder Verlauf der Ereignisse

Vyskytuje se v

perspektiva: perspektiva vývojedie Entwicklungsperspektive

plod: med. vývoj plodudie Embryogenese

hláskoslovný: hláskoslovný rozbor/vývojdie Lautanalyse/die Lautentwicklung

inflační: inflační vývojinflatorische Entwicklung

lidstvo: vývoj lidstvadie Entwicklung der Menschheit

pokrokový: pokrokový vývoj čehoprogressive Entwicklung etw. Gen

pozdější: pozdější vývojspätere Entwicklung

rychlý: rychlý vývoj čehorasche Entwicklung von etw.

usměrnit: usměrnit vývojdie Entwicklung regulieren

zbrzdit: zbrzdit vývoj čehodie Entwicklung etw. Gen aufhalten

Entwicklung: zvrátit vývojdie Entwicklung umstoßen

hemmen: bránit vývoji věcíden Fortgang der Dinge hemmen

voraussehen: předvídat vývojeine Entwicklung voraussehen

vývoj: vývoj člověkadie Entwicklung des Menschen