Hlavní obsah

vývoj

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Entwicklungvývoj člověkadie Entwicklung des Menschenopožďovat se ve vývojiin der Entwicklung zurückbleibenvývoj událostíder Verlauf der Ereignisse

Vyskytuje se v

perspektiva: perspektiva vývojedie Entwicklungsperspektive

plod: med. vývoj plodudie Embryogenese

hláskoslovný: hláskoslovný rozbor/vývojdie Lautanalyse/die Lautentwicklung

ideový: ideový vývojdie Ideenentwicklung

inflační: inflační vývojinflatorische Entwicklung

lidstvo: vývoj lidstvadie Entwicklung der Menschheit

pokrokový: pokrokový vývoj čehoprogressive Entwicklung etw. Gen

pozdější: pozdější vývojspätere Entwicklung

rychlý: rychlý vývoj čehorasche Entwicklung von etw.

usměrnit: usměrnit vývojdie Entwicklung regulieren

zbrzdit: zbrzdit vývoj čehodie Entwicklung etw. Gen aufhalten

Entwicklung: die Entwicklung umstoßenzvrátit vývoj

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

voraussehen: eine Entwicklung voraussehenpředvídat vývoj