Hlavní obsah

Wunsch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. přáníj-m einen Wunsch erfüllensplnit komu přánínach Wunsch verlaufenprobíhat podle představauf Wunschna přání
  2. blahopřání k narozeninám ap.

Vyskytuje se v

auf: auf Wunschna přání

ablesen: j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

heiß: einen heißen Wunsch habenmít vroucí přání

přání: auf Wunschna přání

zbožný: ein frommer Wunschzbožné přání

horoucí: ein glühender/inbrünstiger Wunschhoroucí přání

hrát: auf Wunsch spielenhrát na přání

na: auf Wunsch spielenzahrát na přání

podvolit se: Er fügte sich dem Wunsch seiner Eltern.Podvolil se přání rodičů.

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho

splnit: j-s Wunsch erfüllensplnit čí přání

uskutečnitelný: ein ausführbarer Wunschuskutečnitelné přání

vroucí: ein heißer Wunschvroucí přání

vyslovit: einen Wunsch äußernvyslovit přání

otec: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání bývá otcem myšlenky.

Wunsch: auf Wunschna přání