Hlavní obsah

anliegen

Vyskytuje se v

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co