Hlavní obsah

otec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rodič) der Vaterbýt celý otecganz der Vater seinnevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater
  2. (Bůh) der Vater
  3. (církevní titul) der VaterSvatý otecder Heilige Vater
  4. (ochránce ap.) der Vater
  5. kniž.(tvůrce, zakladatel) der Vater
  6. otcové (předkové) die Väter

Vyskytuje se v

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

duchovní: duchovní otecgeistlicher Vater

z, ze: z otce na synavom Vater auf den Sohn

být: Otec je na zahradě.Der Vater ist im Garten.

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

podle: pojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

přísný: přísný otecein strenger Vater

rozhněvaný: rozhněvaný oteczorniger Vater

teta: teta z otcovy stranyeine Tante väterlicherseits

zruinovat: zruinovat otcův podnikVaters Betrieb ruinieren

přání: Přání je otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

Vater: j-s leiblicher Vaterčí vlastní otec

aufnehmen: Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

euer: euer Vaterváš otec

geraten: Sie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

gleichen: Er gleicht seinem Vater nicht.Nepodobá se svému otci.

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

kneifen: vor dem Vater kneifenzdekovat se před otcem, pláchnout otci

kommen: Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

Vater: přen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenky

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

was: Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.