Hlavní obsah

otec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rodič) der Vaterbýt celý otecganz der Vater seinnevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater
  2. (Bůh) der Vater
  3. (církevní titul) der VaterSvatý otecder Heilige Vater
  4. (ochránce ap.) der Vater
  5. kniž.(tvůrce, zakladatel) der Vater
  6. otcové (předkové) die Väter

Vyskytuje se v

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

duchovní: duchovní otecgeistlicher Vater

z, ze: z otce na synavom Vater auf den Sohn

být: Otec je na zahradě.Der Vater ist im Garten.

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

podle: pojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

přísný: přísný otecein strenger Vater

rozhněvaný: rozhněvaný oteczorniger Vater

teta: teta z otcovy stranyeine Tante väterlicherseits

zruinovat: zruinovat otcův podnikVaters Betrieb ruinieren

přání: Přání je otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

Vater: čí vlastní otecj-s leiblicher Vater

aufnehmen: Otec zvedl dítě do náručí.Der Vater nahm das Kind auf.

der, die, das: Otec spí.Der Vater schläft.

euer: váš oteceuer Vater

geraten: Podobá se otciSie gerät nach dem Vater.

gleichen: Nepodobá se svému otci.Er gleicht seinem Vater nicht.

herantragen: přednést prosbu otcieine Bitte an den Vater herantragen

kneifen: zdekovat se před otcem, pláchnout otcivor dem Vater kneifen

kommen: Choval se ke svému otci drze.Er kam seinem Vater frech.

überragen: Je o hlavu vyšší než otec.Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.

verweisen: Otec vytýkal chlapci jeho chování.Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.

was: Čím je tvůj otec?Was ist dein Vater?

zulaufen: Děti přiběhly k otci.Die Kinder liefen auf den Vater zu.

otec: Svatý otecder Heilige Vater