Hlavní obsah

bůh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (křesťanský) der Gott, die Gottheitvěřit v Bohaan Gott glaubenBůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger GeistPozdrav Pán Bůh!Grüß Gott!Zaplať Pán Bůh!Gott sei Dank!, Vergelts Gott!
  2. (vyšší bytost) der Gott, die Gottheit
  3. přen. expr.(uctívaný člověk, věc ap.) der Gott

Vyskytuje se v

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

bože: Bože chraň!Gott bewahre!

dík: Díky bohu!Gott sei Dank!

pán: Pán BůhHerr Gott

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

nevěřit: Nevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.

požehnat: Bůh ti požehnej.Gott segne dich!

věřit: věřit v Bohaan Gott glauben

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

vzývat: vzývat bohaden Gott anbeten

ztělesnění: ztělesnění bohadie Verkörperung des Gottes

Liebe: die Liebe zu Gottláska k Bohu

ach: ach Gottach bože

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

geben: Gibt es einen Gott?Je Bůh?

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

Gott: Der Priester betet zu Gott.Kněz se modlí k Bohu.

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí