Hlavní obsah

bůh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (křesťanský) der Gott, die Gottheitvěřit v Bohaan Gott glaubenBůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger GeistPozdrav Pán Bůh!Grüß Gott!Zaplať Pán Bůh!Gott sei Dank!, Vergelts Gott!
  2. (vyšší bytost) der Gott, die Gottheit
  3. přen. expr.(uctívaný člověk, věc ap.) der Gott

Vyskytuje se v

bože: Um Gottes Willen!Bože můj!

dík: Gott sei Dank!Díky bohu!

pán: Herr GottPán Bůh

daný: von Gott gegebendaný od Boha

nevěřit: Ich glaube nicht an Gott.Nevěřím v Boha.

požehnat: Gott segne dich!Bůh ti požehnej.

věřit: an Gott glaubenvěřit v Boha

vyslyšet: Gott erhörte seine Bitten.Bůh vyslyšel jeho prosby.

vzývat: Gott anbeten/anflehenvzývat boha

ztělesnění: die Verkörperung des Gottesztělesnění boha

Liebe: die Liebe zu Gottláska k Bohu

ach: ach Gottach bože

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

geben: Gibt es einen Gott?Je Bůh?

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí

bůh: Gott Vater/Sohn und Heiliger GeistBůh Otec/Syn a Duch svatý