Hlavní obsah

Gott

Der, podstatné jméno~es/řidč. ~s, -ö-er

 1. Bůh v monoteismuan Gott glaubenvěřit v BohaDer Priester betet zu Gott.Kněz se modlí k Bohu.
 2. bůh války, obchodu ap.

Der, podstatné jméno~es/řidč. ~s, -ö-er

 1. Grüß (dich) Gott! obl.Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav
 2. Gott weiß hovor.bůhví kdy, jak, co ap.
 3. so Gott will hovor.když pánbůh , -li pánbůh
 4. leben wie Gott in Frankreich hovor.žít si jako prase v žitě v přepychu
 5. Helf Gott! Pozdrav pánbůh! při kýchnutí
 6. Gott sei Dank! hovor.Díky bohu!, Bohudík(y)!, Zaplať pánbůh!
 7. um Gottes willen proboha úlek ap.
 8. in Gottes Namen hovor.budiž, pro za , spánembohem
 9. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Člověk míní, pánbůh mění.

Vyskytuje se v

Bild: To je/byla podívaná pro bohy!, To je/bylo něco!Das ist/war ein Bild für (die) Götter!

Gott: Pozdrav (tě) pánbůh! pozdravGrüß (dich) Gott!

grüßen: Pozdrav pánbůh!Grüß Gott!

leider: žel Bohu bohuželleider Gottes

Liebe: láska k Bohudie Liebe zu Gott

ach: ach božeach Gott

beten: Modlí se za nemocného k Bohu.Sie beten für den Kranken zu Gott.

geben: Je Bůh?Gibt es einen Gott?

Opfer: pokusit se smířit si boha obětíGott durch ein Opfer zu versöhnen versuchen

Sohn: Syn boží, Boží synpřen., náb. Sohn Gottes

vergelten: Pánbůh zaplať!Vergelts Gott!

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

dík: Díky bohu!Gott sei Dank!

pán: Pán BůhHerr Gott

prozřetelnost: Boží prozřetelnostdie Vorsehung Gottes

zákon: boží zákonyGesetze Gottes

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

nevěřit: Nevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.

požehnat: Bůh ti požehnej.Gott segne dich!

věřit: věřit v Bohaan Gott glauben

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

vzývat: vzývat bohaGott anbeten/anflehen

ztělesnění: ztělesnění bohadie Verkörperung des Gottes

mít se: mít se jak prase v žitěwie Gott in Frankreich leben

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

pánbůh: Chraň pánbůh!Gott bewahre!

bewahren: Chraň Bůh!(Gott) Bewahre!