Hlavní obsah

Bild

Vyskytuje se v

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

betrachten: sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

einrahmen: ein Bild einrahmen lassendát zarámovat obraz

erhalten: ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem

hängen: Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.

hässlich: ein hässliches Bild malennamalovat ošklivý obraz

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

obraz: lebendes Bildživý obraz

obrázek: sich ein Bild von j-m/etw. machenudělat si obrázek o kom/čem

legenda: die Legende zu den Bildernlegenda k obrázkům

lechtivý: prickelnde Witze/Bilderlechtivé vtipy/obrázky

namalovat: ein Bild malennamalovat obraz

naspodu: die Unterschrift unten auf dem Bildpodpis naspodu obrazu

nažehlit: ein Bild auf das Shirt aufbügelnnažehlit na tričko obrázek

odstup: das Bild mit Abstand betrachtendívat se na obraz z odstupu

ostrý: ein scharfes Bildostrý obraz

převládat: Auf dem Bild herrscht Blau vor.Na obraze převládá modrá.

přibít: das Bild an die Wand (an)nagelnpřibít obraz na zeď

reprodukce: die Reproduktions des Bildesreprodukce obrazu

rozdat: Bilder an die Bekannten verschenkenrozdat obrazy známým

umělecky: künstlerisch wertloses Bildumělecky bezcenný obraz

vyklubat se: Die Bilder entpuppten sich als Fälschungen.Z obrazů se vyklubaly padělky.

vymalovat: Du kannst das Bild ausmalen.Obrázek můžeš vymalovat.

vystihovat: Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.

vyšitý: ein eingesticktes Bildvyšitý obraz

zadívat se: den Blick aufs Bild richtenzadívat se na obraz

zeď: Ein Bild hängt an der Wand.Obraz visí na zdi.

zkreslený: ein schiefes Bild von etw. habenmít zkreslený obraz o čem

zvětšení: die Vergrößerung des Bildeszvětšení obrázku

přetvořit: j-n zu seinem Bild abändernpřetvořit koho k obrazu svému

Bild: in Wort und Bildslovem a obrazem