Hlavní obsah

Bild

Vyskytuje se v

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

betrachten: sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

einrahmen: ein Bild einrahmen lassendát zarámovat obraz

erhalten: ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem

hängen: Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.

hässlich: ein hässliches Bild malennamalovat ošklivý obraz

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

obraz: živý obrazlebendes Bild

obrázek: udělat si obrázek o kom/čemsich ein Bild von j-m/etw. machen

legenda: legenda k obrázkůmdie Legende zu den Bildern

lechtivý: lechtivé vtipy/obrázkyprickelnde Witze/Bilder

namalovat: namalovat obrazein Bild malen

naspodu: podpis naspodu obrazudie Unterschrift unten auf dem Bild

nažehlit: nažehlit na tričko obrázekein Bild auf das Shirt aufbügeln

neostrý: neostrý obrazunscharfes Bild

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

ostrý: ostrý obrazein scharfes Bild

převládat: Na obraze převládá modrá.Auf dem Bild herrscht Blau vor.

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

reprodukce: reprodukce obrazudie Reproduktions des Bildes

rozdat: rozdat obrazy známýmBilder an die Bekannten verschenken

umělecky: umělecky bezcenný obrazkünstlerisch wertloses Bild

vyklubat se: Z obrazů se vyklubaly padělky.Die Bilder entpuppten sich als Fälschungen.

vymalovat: Obrázek můžeš vymalovat.Du kannst das Bild ausmalen.

vystihovat: Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.

vyšitý: vyšitý obrazein eingesticktes Bild

zadívat se: zadívat se na obrazden Blick aufs Bild richten

zeď: Obraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.

zkreslený: mít zkreslený obraz o čemein schiefes Bild von etw. haben

zvětšení: zvětšení obrázkudie Vergrößerung des Bildes

přetvořit: přetvořit koho k obrazu svémuj-n zu seinem Bild abändern