Hlavní obsah

betrachten

Sloveso

  1. pozorovat, prohlížet (si), sledovat umělecké dílo ap.sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle
  2. j-n/etw. als etw. Akk považovat, pokládat koho/co za coj-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele
  3. etw. Akk irgendwie posuzovat co jak, dívat se na co jakWie betrachtest du das?Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

Vyskytuje se v

Argwohn: j-n mit Argwohn betrachtenpozorovat koho s nedůvěrou

Nähe: j-n/etw. aus der Nähe betrachtenpozorovat koho/co zblízka

chladně: chladně pozorovat koho/coj-n/etw. kühl betrachten

nadhled: posuzovat co s nadhledemetw. mit Abstand betrachten

obdiv: pozorovat co pln obdivuetw. voller Bewunderung betrachten

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

zblízka: dívat se zblízka na coetw. aus der Nähe betrachten

koutek: pohlédnout na co koutkem očíetw. nur aus den Augenwinkeln betrachten