Hlavní obsah

betrachten

Sloveso

  1. pozorovat, prohlížet (si), sledovat umělecké dílo ap.sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle
  2. j-n/etw. als etw. Akk považovat, pokládat koho/co za coj-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele
  3. etw. Akk irgendwie posuzovat co jak, dívat se na co jakWie betrachtest du das?Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

Vyskytuje se v

Argwohn: j-n mit Argwohn betrachtenpozorovat koho s nedůvěrou

Nähe: j-n/etw. aus der Nähe betrachtenpozorovat koho/co zblízka

chladně: j-n/etw. kühl betrachtenchladně pozorovat koho/co

nadhled: etw. mit Abstand betrachtenposuzovat co s nadhledem

obdiv: etw. voller Bewunderung betrachtenpozorovat co pln obdivu

odstup: das Bild mit Abstand betrachtendívat se na obraz z odstupu

zblízka: etw. aus der Nähe betrachtendívat se zblízka na co

koutek: etw. nur aus den Augenwinkeln betrachtenpohlédnout na co koutkem očí

betrachten: sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle