Hlavní obsah

odstup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzdálenost) der Abstanddívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten
  2. (zdrženlivost) der Abstand, die Distanzodstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern
  3. (pozbytí, vzdání se) die Abtretung

Vyskytuje se v

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

smlouva: odstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktreten

Vertrag: odstoupit od smlouvyvon einem Vertrag zurücktreten

zeitlich: velký časový odstupein großer zeitlicher Abstand

Abstand: v odstupu 20 metrůin 20 Meter Abstand

Distanz: udržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníkůDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahren

folgen: S velkým odstupem ho následovala do domu.Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.