Hlavní obsah

Abstand

Vyskytuje se v

zeitlich: velký časový odstupein großer zeitlicher Abstand

folgen: S velkým odstupem ho následovala do domu.Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.

diskrétní: udržovat diskrétní vzdálenost od koho/čehoeinen diskreten Abstand von j-m/etw. einhalten

nadhled: posuzovat co s nadhledemetw. mit Abstand betrachten

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

vystát: vystát důleksich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehen

Abstand: v odstupu 20 metrůin 20 Meter Abstand