Hlavní obsah

Entfernung

Vyskytuje se v

betragen: Die Entfernung beträgt 20 Kilometer.Vzdálenost činí 20 kilometrů.

schätzen: Er hat die Entfernung gut geschätzt.Vzdálenost odhadl dobře.

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten

nesmírný: nesmírná vzdálenosteine grenzenlose Entfernung

vzdálenost: vzdálenost mezi Berlínem a Mnichovemdie Entfernung zwischen Berlin und München