Hlavní obsah

Entfernung

Vyskytuje se v

betragen: Die Entfernung beträgt 20 Kilometer.Vzdálenost činí 20 kilometrů.

schätzen: Er hat die Entfernung gut geschätzt.Vzdálenost odhadl dobře.

bezpečný: etw. aus sicherer Entfernung beobachtenpozorovat co z bezpečné vzdálenosti

nesmírný: eine grenzenlose Entfernungnesmírná vzdálenost

vzdálenost: die Entfernung zwischen Berlin und Münchenvzdálenost mezi Berlínem a Mnichovem