Hlavní obsah

Abstand

Vyskytuje se v

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

diskrétní: udržovat diskrétní vzdálenost od koho/čehoeinen diskreten Abstand von j-m/etw. einhalten

nadhled: posuzovat co s nadhledemetw. mit Abstand betrachten

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

vystát: vystát důleksich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehen