Hlavní obsah

Abstand

Vyskytuje se v

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

diskrétní: einen diskreten Abstand von j-m/etw. einhaltenudržovat diskrétní vzdálenost od koho/čeho

nadhled: etw. mit Abstand betrachtenposuzovat co s nadhledem

odstup: das Bild mit Abstand betrachtendívat se na obraz z odstupu

vystát: sich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehenvystát důlek

Abstand: in 20 Meter Abstandv odstupu 20 metrů