Hlavní obsah

Gegenstand

Vyskytuje se v

rühren: Nicht an die zerbrechlichen Gegenstände rühren!Nedotýkat se křehkých předmětů!

říznout se: sich an einem scharfen Gegenstand schneidenříznout se o ostrý předmět

velikost: Gegenstände verschiedener Größepředměty různé velikosti

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby