Hlavní obsah

rühren

Vyskytuje se v

Hand: keine Hand rührennehnout ani prstem nepomoci

rühren: die Suppe rührenmíchat polévku

měkko: gerührt, ergriffenbýt na měkko

makat: Rühre es nicht an!Nemakej na to!

naměkko: gerührt seinbýt naměkko

rozechvět: Das traurige Lied rührte sein Herz.Smutná píseň rozechvěla jeho srdce.

třít: den Teig rührentřít těsto

utřít: Eigelb mit Zucker schaumig rührenutřít žloutky s cukrem do pěny

zavadit: Er rührt das Essen kaum an.O jídlo ani nezavadí.

měkký: gerührt seinbýt na měkko

prst: für j-n/etw. nicht einmal den Finger rührennehnout pro koho/co ani prstem

Finger: keinen Finger krumm machen/rührennehnout ani prstem