Hlavní obsah

třít

Nedokonavé sloveso

  1. (ruku ap.) reibenobl. rubbelntřít (si) zmrzlé ruce(sich) die erfrorenen Hände reiben
  2. (roztírat) rühren, zerreibentřít těstoden Teig rühren

Vyskytuje se v

bída: třít bídu s nouzíam Hungertuch nagen

král: na Tři králean Dreikönige

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

minus: pět minus třifünf minus drei

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

plech: tři plechy koláčůdrei Bleche Kuchen

plus: dvě plus třizwei plus drei

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tři: tři metrydrei Meter

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zletilý: mít tři zletilé dcerydrei mündige Töchter haben

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

napočítat: Než bys tři napočítal.im Nu

für: smlouva na tři měsíceein Vertrag für drei Monate

mündig: mít tři dospělé dcerydrei mündige Töchter haben

sein: Tři a sedm je deset.Drei und sieben ist zehn.

all: všichni třialle drei

aussuchen: vybrat tři lidi na prácidrei Leute für eine Arbeit aussuchen

bis: Až na tři všichni jeli.Bis auf drei sind alle Leute gefahren.

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

dividieren: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

drei: Je tři čtvrtě na dvě.Es ist drei viertel zwei.

Gedeck: prostřít pro třidrei Gedecke auflegen

gleich: Deset minus tři se rovná sedmi.Zehn minus drei ist gleich sieben.

Million: tři miliony eurdrei Millionen Euro

nachmittags: Vlak jezdí odpoledne ve tři.Der Zug fährt nachmittags um drei ab.

Station: jet jen tři stanicenur drei Stationen (weit) fahren

Viertel: Je tři čtvrtě na sedm.Es ist (ein) Viertel vor sieben.

třít: třít (si) zmrzlé ruce(sich) die erfrorenen Hände reiben