Hlavní obsah

dělit

Vyskytuje se v

hřmění: der Kanonendonnerhřmění děl

zlatý: Goldener Sonntagzlatá neděle

: Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.

dělit se: sich die Miete mit den Freunden teilendělit se s kamarády o nájem

nerovně: etw. ungleich teilennerovně dělit co

rovný: das Erbe zu gleichen Teilen teilendělit dědictví rovným dílem

ausschließlich: täglich ausschließlich des Sonntagsdenně kromě neděle

von: von Freitag bis Sonntag dauerntrvat od pátku do neděle

Advent: erster Adventprvní adventní neděle

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

ergeben: 60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

teilen: sich die Bekleidung mit der Schwester teilendělit se o oblečení se sestrou

untergliedern: einen Text in Absätze untergliederndělit text na odstavce

dělit: das Erbe in zwei Teile teilendělit dědictví na dvě části