Hlavní obsah

rozdělit

Vyskytuje se v

čtvrtina: rozdělit co na čtvrtinyetw. vierteln

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

napolovic: Rozdělíme se napolovic.Wir machen es halbe-halbe.

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

pozůstalost: rozdělit si pozůstalost po komsich j-s Nachlass verteilen

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

racionálně: racionálně si rozdělit prácisich die Arbeit rationell aufteilen

stejný: rozdělit co na stejné dílyetw. in gleiche Teile teilen

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

aufgliedern: die Gesellschaft in Klassen aufgliedernrozdělit společnost do tříd

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

einteilen: den Kuchen in zwölf Stücke einteilenrozdělit koláč na dvanáct kousků

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

bis: bis dass der Tod uns scheidetdokud nás smrt nerozdělí