Hlavní obsah

rozdělit

Vyskytuje se v

čtvrtina: rozdělit co na čtvrtinyetw. vierteln

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

pozůstalost: rozdělit si pozůstalost po komsich j-s Nachlass verteilen

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

racionálně: racionálně si rozdělit prácisich die Arbeit rationell aufteilen

stejný: rozdělit co na stejné dílyetw. in gleiche Teile teilen

Hälfte: rozdělit co na dvě půlkyetw. in zwei Hälften teilen

aufgliedern: rozdělit společnost do tříddie Gesellschaft in Klassen aufgliedern

aufteilen: rozdělit si mezi sebou výhruden Gewinn unter sich aufteilen

einteilen: rozdělit koláč na dvanáct kouskůden Kuchen in zwölf Stücke einteilen

teilen: Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.Wir teilten den Gewinn unter uns.

bis: dokud nás smrt nerozdělíbis dass der Tod uns scheidet