Hlavní obsah

Hälfte

Die, podstatné jméno~, ~n

  • polovina, půlkaetw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlkyum die Hälfte mehr habenmít o polovinu vícein der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. stoletíetw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Vyskytuje se v

abbekommen: dostat z čeho polovinuvon etw. die Hälfte abbekommen

zu: z polovinyzur Hälfte

schneiden: krájet jablka na polovinyÄpfel in zwei Hälften schneiden

ideální: ideální polovina čehoideale Hälfte von etw.

bezmála: bezmála polovinanahezu die Hälfte

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen

Hälfte: rozdělit co na dvě půlkyetw. in zwei Hälften teilen