Hlavní obsah

dělený

Vyskytuje se v

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

zlatý: zlatá neděleGoldener Sonntag

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

nerovně: nerovně dělit coetw. ungleich teilen

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

ausschließlich: täglich ausschließlich des Sonntagsdenně kromě neděle

von: von Freitag bis Sonntag dauerntrvat od pátku do neděle

Advent: erster Adventprvní adventní neděle

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

ergeben: 60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

teilen: sich die Bekleidung mit der Schwester teilendělit se o oblečení se sestrou

untergliedern: einen Text in Absätze untergliederndělit text na odstavce