Hlavní obsah

Jet [dʒεt]

Der, podstatné jméno~(s), ~s

  • jet tryskové letadlo

Vyskytuje se v

lázně: zur Kur fahrenjet do lázní

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenjet nadměrnou rychlostí

naplno: voll fahren/arbeitenjet/pracovat naplno

naprázdno: unnütz fahrenjet naprázdno

závod: blitzschnell fahrenjet jako o závod

do: ins Ausland fahrenjet do ciziny

dovolená: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

hodina: mit 80 Stundenkilometern fahrenjet rychlostí 80 km za hodinu

hodně: sehr schnell fahrenjet hodně rychle

hora: ins Gebirge fahrenjet na hory

i: Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.Jel tam i s rodinou.

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

kolo: Rad fahrenjet na kole

krokem: (im) Schritt fahrenjet krokem

kůň: reiten/galoppierenjet/cválat na koni

moře: in den Ferien ans Meer fahrenjet o prázdninách k moři

muset: Du musst mitfahren.Musíš jet s námi.

na: ins Gebirge fahrenjet na hory

někam: irgendwohin ins Ausland fahrenjet někam do zahraničí

poschodí: Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.Výtah jede jen do sedmého poschodí.

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!Jen si představ, kam zítra jedu!

přímo: direkt nach Norden fahrenjet přímo na sever

rekreace: in den Erholungsurlaub fahrenjet na rekreaci

rovnou: geradewegs ins Stadtzentrum fahrenjet rovnou do centra

rychle: Wie schnell fahren wir?Jak rychle jedeme?

s, se: herabfahrenjet s kopce dolů

severní: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

směrovka: nach den Wegweisern fahrenjet podle směrovek u cesty

šňůra: auf (eine) Tournee gehenjet na šňůru

trojka: im dritten Gang (fahren)(jet) na trojku

víkend: am Wochenende ins Gebirge fahrenjet o víkendu na hory

vlak: mit dem Zug/der Bahn fahrenjet vlakem

volno: Es ist frei, du kannst fahren.Je volno, můžeš jet.

z, ze: bergab fahrenjet z kopce

za: 100 Kilometer pro Stunde fahrenjet 100 kilometrů za hodinu

obrátka: auf vollen Touren laufenjet na plné obrátky

plný: auf vollen Touren fahrenjet na plné obrátky

plyn: volles Rohr fahren, mit Vollgas fahrenjet na plný plyn

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfliegen: Der Jumbojet ist in fremden Luftraum eingeflogen.Jumbo jet vlétl do cizího vzdušného prostoru.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

kommen: Kommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

steuern: nach rechts steuernjet vpravo

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

Ufer: ans andere Ufer fahrenjet k druhému břehu

vorbeikommen: mit dem Auto an einem Unfall vorbeikommenjet autem kolem nehody

vorfahren: Wir fahren also schon vor.Jedeme tedy napřed.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

Schneckentempo: im Schneckentempo fahrenjet hlemýždím tempem

jet: mit dem Auto/Zug fahrenjet autem/vlakem