Hlavní obsah

Jet [dʒεt]

Der, podstatné jméno~(s), ~s

  • jet tryskové letadlo

Vyskytuje se v

lázně: jet do láznízur Kur fahren

nadměrný: jet nadměrnou rychlostímit überhöhter Geschwindigkeit fahren

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

naprázdno: jet naprázdnounnütz fahren

závod: jet jako o závodblitzschnell fahren

do: jet do cizinyins Ausland fahren

dovolená: jet na dovolenouin Urlaub fahren

hodina: jet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahren

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

hora: jet na horyins Gebirge fahren

i: Jel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

kolo: jet na koleRad fahren

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

kůň: jet/cválat na konireiten/galoppieren

moře: jet o prázdninách k mořiin den Ferien ans Meer fahren

muset: Musíš jet s námi.Du musst mitfahren.

na: jet na horyins Gebirge fahren

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

někam: jet někam do zahraničíirgendwohin ins Ausland fahren

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

přímo: jet přímo na severdirekt nach Norden fahren

rekreace: jet na rekreaciin den Erholungsurlaub fahren

rovnou: jet rovnou do centrageradewegs ins Stadtzentrum fahren

rychle: Jak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?

s, se: jet s kopce dolůherabfahren

severní: jet severním směremin nördliche Richtung fahren

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

šňůra: jet na šňůruauf (eine) Tournee gehen

trojka: (jet) na trojkuim dritten Gang (fahren)

víkend: jet o víkendu na horyam Wochenende ins Gebirge fahren

vlak: jet vlakemmit dem Zug/der Bahn fahren

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.

z, ze: jet z kopcebergab fahren

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

plný: jet na plné obrátkyauf vollen Touren fahren

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfliegen: Der Jumbojet ist in fremden Luftraum eingeflogen.Jumbo jet vlétl do cizího vzdušného prostoru.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

fahren: mit dem Bus fahrenjet autobusem

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

kommen: Kommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

steuern: nach rechts steuernjet vpravo

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

Ufer: ans andere Ufer fahrenjet k druhému břehu

vorbeikommen: mit dem Auto an einem Unfall vorbeikommenjet autem kolem nehody

vorfahren: Wir fahren also schon vor.Jedeme tedy napřed.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

Schneckentempo: im Schneckentempo fahrenjet hlemýždím tempem