Hlavní obsah

Ufer

Das, podstatné jméno~s, ~

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. vom anderen Ufer sein hovor.být přihřátý homosexuál

Vyskytuje se v

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

paddeln: Sie sind bis ans Ufer gepaddelt.Pádlovali až ke břehu.

übersetzen: Der Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.Převozník nás převezl na druhý břeh.

odstrčit: odstrčit loďku od břehudas Boot vom Ufer abstoßen

podemlít: Voda podemlela břehy.Das Wasser unterhöhlte die Ufer.

přeplout: přeplout na druhý břehans andere Ufer überfahren

přeskočit: přeskočit na druhý břehans andere Ufer springen

travnatý: travnatý břehein grasiges Ufer

urvat: Voda urvala kousek břehu.Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.

uvázat: uvázat loďku ke břehudas Boot am Ufer anbinden

vlna: Vlny narážejí na břeh.Die Wellen schlagen ans Ufer.

vyhloubit: Říční proud vyhloubil břeh.Der Flussstrom höhlte das Ufer aus.

vylít se: Řeka se vylila ze břehů.Der Fluss ist über die Ufer getreten.