Hlavní obsah

Ufer

Das, podstatné jméno~s, ~

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. vom anderen Ufer sein hovor.být přihřátý homosexuál

Vyskytuje se v

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

paddeln: Sie sind bis ans Ufer gepaddelt.Pádlovali až ke břehu.

übersetzen: Der Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.Převozník nás převezl na druhý břeh.

odstrčit: das Boot vom Ufer abstoßenodstrčit loďku od břehu

podemlít: Das Wasser unterhöhlte die Ufer.Voda podemlela břehy.

přeplout: ans andere Ufer überfahrenpřeplout na druhý břeh

přeskočit: ans andere Ufer springenpřeskočit na druhý břeh

travnatý: ein grasiges Ufertravnatý břeh

urvat: Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.Voda urvala kousek břehu.

uvázat: das Boot am Ufer anbindenuvázat loďku ke břehu

vlna: Die Wellen schlagen ans Ufer.Vlny narážejí na břeh.

vyhloubit: Der Flussstrom höhlte das Ufer aus.Říční proud vyhloubil břeh.

vylít se: Der Fluss ist über die Ufer getreten.Řeka se vylila ze břehů.

Ufer: ans andere Ufer fahrenjet k druhému břehu