Hlavní obsah

direkt

Přídavné jméno

  1. přímý směr ap.Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu
  2. direkt + Präposition přímo + předložka u moře ap.direkt am Bahnhofpřímo na nádražídirekt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu
  3. direkt nach/vor etw. právě, zrovna, rovnou, hned, bezprostředně po čem, před čím po práci ap.direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci
  4. přímo bez prostředníkasich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho
  5. přímý styk ap.mein direkter Vorgesetztermůj přímý nadřízený
  6. přímý, otevřený odpověď ap.

Vyskytuje se v

přímý: ling. přímá řečdirekte Rede

řeč: ling. přímá/nepřímá řečdirekte/indirekte Rede

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

potomek: přímý potomekdirekter Nachkomme

předek: biol. přímý předek člověkadirekter Vorfahr des Menschen

přímo: jet přímo na severdirekt nach Norden fahren

rovnou: jít rovnou z prácedirekt aus der Arbeit gehen

věc: jít přímo k věcidirekt zur Sache kommen

direkt: přímé spojení kam bez přestupueine direkte Verbindung irgendwohin

gegenüber: přímo naprotidirekt gegenüber

Abgang: odbyt přímo ze skladuAbgang direkt vom Lager

davor: Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.